Swarovski 1122 Rivoli 14mm Crystal Vitrail Medium +