Swarovski 1100 Xero Pointed Back Chaton PP 0 Black Diamond (1,440 Pieces) +