Swarovski 1098 Xirius Light Round Stone PP24 Crystal Golden Shadow (1,440 Pieces)