Swarovski 1088 Xirius Pointed Back Chaton PP24 White Opal