Swarovski 1088 Xirius Pointed Back Chaton SS39 Light Topaz