Swarovski 1088 Xirius Pointed Back Chaton PP14 Light Topaz