Swarovski 1088 Xirius Pointed Back Chaton SS29 Jet (Unfoiled)