Swarovski 1088 Xirius Pointed Back Chaton SS24 Jet (Unfoiled)