Swarovski 1088 Xirius Pointed Back Chaton PP32 Jet (Unfoiled)