Swarovski 1088 Xirius Pointed Back Chaton PP18 Jet (Unfoiled)