Swarovski 1088 Xirius Pointed Back Chaton PP16 Jet (Unfoiled) +