Swarovski 1088 Xirius Pointed Back Chaton PP14 Jet (Unfoiled)