Swarovski 1028 Xilion Pointed Back Chaton PP12 Topaz (1,440 Pieces) +