Swarovski 1028 Xilion Pointed Back Chaton PP11 Topaz (1,440 Pieces) +