Swarovski 1028 Xilion Pointed Back Chaton PP 9 Purple Velvet (1,440 Pieces)