Swarovski 1028 Xilion Pointed Back Chaton PP 6 Light Smoked Topaz (1,440 Pieces) +