Swarovski 1028 Xilion Pointed Back Chaton PP 9 Blue Zircon (1,440 Pieces) +