Swarovski 1028 Xilion Pointed Back Chaton PP 4 Blue Zircon (1,440 Pieces) +