Swarovski 1028 Xilion Pointed Back Chaton PP 9 Black Diamond (1,440 Pieces)