Swarovski 1028 Xilion Pointed Back Chaton PP 7 Black Diamond (1,440 Pieces)