Swarovski 1028 Xilion Pointed Back Chaton PP 3 Black Diamond (1,440 Pieces)