Seed Bead #2100 8/0 57102 White Opaque Ceylon (1/2 Kilo)