Seed Bead #2100 8/0 47102 Off White Opaque Ceylon (1/2 Kilo)