Silicon Elastic Adjuster Tube 9x10 White (50 Pieces)