3 Cut Bead (3x) #2300 12/0 61017 Aqua/Yellow Lined (1 Bunch)